Rólunk

Balázs Fecó – Ártatlan világ (részlet)

“Kicsi ördögök és rosszak, mint a tûz,
De csak addig, amíg közéjük nem ülsz,
Közelrõl már másképp látszik és mindegyikük szép.
És mindegyikük egyformán a tiéd.”

Családi napközink a Boldogasszony sgt. és a Bokor u. sarkán található. A bejárat a Boldogasszony sgt. felől közelíthető meg. Három csoport és egy udvar áll a gyerekek rendelkezésére. Szobáink kialakítása, készségfejlesztő játékaink, foglalkozásaink biztosítják a gyermekek egyéni fejlődését. Három szakember gondoskodik a gyerekekről, két óvodapedagógus és egy kisgyermekgondozó-nevelő   plusz  egy dajka.

Célunk, hogy egy meghitt légkört teremtve a kisgyermekek úgy érezzék magukat nálunk, akár a nagyinál vagy másutt, ahol szerető otthon és családias gondoskodás veszi őket körül.

Több éves gyermekgondozói és pedagógusi munkatapasztalattal rendelkező szakemberek várják szeretettel 1-3 éves gyermeküket akár alkalmi akár mindennapos gyermekfelügyeletre van szükségük!

 

Facebook-logo

Meggyőződésünk

Minden gyermek egyedi, elkülönített értékű, mely találékonyságában, kíváncsiságában, alkotóerejében rejlik.

A tanulás csoportos erőfeszítés. A gyermekek, a szülők, a gondozók közössége közötti együttműködés döntő a gyermekek fejlődése szempontjából.

A gyermekszobák kialakítása, akár művészi értékű alkotóelemei a tanulási folyamat része. A fizikai környezetünk elősegíti a felfedezést, kérdezést, önálló tanulást, alkotást és együttműködést.

A gyermek megtapasztalási készsége a tanulás lelke. Ennek a tanulásnak a felfedezése és kifejezése a művészetekben, zenében, mozgásban, kutatásban és játékban rejlik.

A magabiztosság fejlesztése, a tanulás szeretete és különféle tanulási stílusok biztosítása tiszteletben tartja minden gyermek egyediségét.

A gyermek-szülő-gondozó közösséggel történő együttműködés gazdagítja a „tantervet”. Ez az együttműködés értékekre, egészségre, biztonságra, testi-lelki jólétre nevel.

A Susanna Wesley Csimoták Családi Napközi a fejlődési szintek céljainak elsajátításában előkészíti a kicsiket az óvodára, majdan iskolára.

 A Susanna Wesley Csimoták Családi Napközi küldetése

Küldetésünknek tartjuk, hogy meleg, biztonságos, átvitt értelemben is tápláló környezetet biztosítsunk minden gyermeknek a sikeres növekedéshez, tanuláshoz és a „világ”, a környezet felfedezéséhez, érzékeny elfogadásához, szeretetéhez. Családi Napközink minden gyermek számára nyitva áll, tekintet nélkül származására vagy vallásos háttérére.

Susanna Wesley: a történelem kicsiny „bölcsőde-óvodájából”…

A keresztény ébredési mozgalmak közül az egyik legnagyobb hatású történelmi periódus az Anglikán egyházban létrejött metodista mozgalomban lelhető fel, amely a legkevésbé szokványos helyen, egy „bölcsőde-óvodában” kezdődött. 1708-ban, Anglia sivár keleti részén, Epworth egy eldugott plébániáján Európa egyik legfontosabb eseménye alapozódik: „csak” egy anya társas együttlétre, imádkozásra, szociális érzékenységre és a tudás, a megismerés iránti vágyra tanítja a gyermekeit.

Az egyedi módon gazdagító korai képzés volt az, melyet a gyermekek a kezdeti, családi „bölcsőde-óvodában” kaptak édesanyjuktól, Susannától, amely elültette az úgynevezett „metodista” mozgalom magját. A későbbiekben, John Wesley, Susanna Wesley tizenötödik fia (Susanna tizenkilenc gyermeket hozott a világra!) lett a későbbi „metodista” mozgalom megalapítója, mely számos szociális, társadalmi változást, új reformszemléletet hozott a korabeli Anglia társadalmi életébe (óvodák, iskolák, önképző- és önismereti körök stb.).

Sussana Wesley egyediségének titka ritka logisztikai képességében, hihetetlen türelmében és páratlan időbeosztásában, valamint a hétköznapokban is megélt mély vallásos felismerésében, végtelen odaadásában, gyermekei józan szeretetében rejlett. Az 1700-as években még nem voltak iskolák, óvodák, bölcsődék a fiatal gyermekek számára, így Susanna a gyermekeit maga oktatta. Türelemmel és határozottsággal tanított, és legfontosabb vívmányának a tanulás szeretetét tartotta. (Ő maga is egy lelkészcsalád huszonötödik, legutolsó gyermekeként látta meg a napvilágot.)

Érdekességek ebből az „iskolából”: a lányok ugyanúgy részesültek az oktatásban, mint a fiúk, s 5 éves korukig mindannyian ismerték az ABC-t, s amint a gyermekek képesek voltak beszélni, megtanulták a fontosabb imádságokat. Az éneklés, zenélés, mint nyelv jelent meg az oktatásában, de a beszélt nyelvek közül is legalább 3-4 volt a porondon, kiskoruktól kezdve (John Wesley öt évesen már képes volt pl. ógörögül olvasni). Susanna minden gyermekére (a korabeli körülmények miatt csak tíz gyermeke érte el a felnőttkort) külön időt szentelt: kiszakított egy-egy gyermeke számára a hétből egyszer egy olyan alkalmat, amit csak rá összpontosítva, vele töltött el. 5 éves koruk után a gyermekek az „otthoni iskolába” jártak, mely 9-12-ig és 14-17-ig tartott minden hétköznap. Sokan a Montessori módszer jóval később kialakult metódusait is megtalálják Susanna „házi iskolájában”.